Zonder stress aan het werk:


Vernieuwend boek gebaseerd op biowetenschappelijk onderzoek laat zien hoe het kan!


Werken maakt ziek. Heel erg ziek. Het komt door de stress op het werk. Wist u dat stress beroepsziekte nummer één geworden is? En dat er tot nu toe geen goede methode is om werkstress te verminderen of te voorkomen?


Image

Hoe werkstress werkt - en wat je ertegen kunt doen

 • gebaseerd op nieuwe biowetenschappelijke inzichten
 • 111 pagina's
 • 32 kleurenafbeeldingen
 • 19.95 €
 • verschenen in september 2016
 • geschreven door Dr. Erwin van den Burg, stressbioloog
 • een uitgave van de Stichting Biosfeer

Het boek leidt tot beter begrip van wat stress is en wat er binnen organisaties gedaan kan worden, en wat jezelf kunt doen, om werkstress te voorkomen.


Boek : Hoe werkstress werkt - en wat je ertegen kunt doen

Als u deze pagina leest, is de kans groot, dat u zelf last van stress hebt en overspannen of met een burn-out thuis op de bank zit. Of u kent een familielid of een vriend die gestrest is geraakt op het werk en daardoor een hartaanval heeft gekregen. Het komt zo vaak voor tegenwoordig! Zo vaak, dat voormalig minister Asscher van Sociale Zaken een programma in het leven heeft geroepen om werkstress terug te dringen.


EEN PAAR DUIZELINGWEKKENDE GETALLEN:

 • 1.000.000 Nederlanders hebben jaarlijs de kans om een burn-out te krijgen
 • 17% van de werknemers in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar krijgt een burn-out; dit zijn 240.000 jonge mensen
 • 36% van werk-gerelateerd ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress
 • 7.5 miljoen dagen worden verzuimd als gevolg van werkstress
 • 1.8 miljard: dit zijn de kosten voor de werkgevers als gevolg van stress-gerelateerd ziekteverzuim

Veel deskundigen hebben ideeën ontwikkeld om stress op het werk terug te dringen. Het internet staat bol van adviezen en trainingsprogramma’s om van je werkstress af te komen. Maar hoe komt het toch, dat steeds meer mensen met werkstress te maken krijgen? Hebben de adviezen dan geen effect? Werken de trainingsprogramma’s dan niet?

Om eerlijk te zijn, zijn er bedrijven die duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers hoog in het vaandel hebben staan. Zij proberen maatregelen te nemen om mensen op een prettige en gezonde manier hun werk te laten doen. Ook hebben sommige mensen baat bij advies of professionele hulp van psychiaters en psychologen, zoals bij een burn-out bijvoorbeeld. Ook hebben psychologen en psychiaters veel bijgedragen aan een beter begrip van werkstress.

Waar het echter om gaat is om te begrijpen waarom mensen gestrest raken op het werk. En dit op een niveau dat dieper gaat dan alleen maar constateren dat de werkdruk te hoog is. Met andere woorden: waar komt de stress vandaan bij een hoge werkdruk? Waarom ga je met trillende knieën naar het kantoor van je baas? Wat gebeurt er precies in je lichaam tijdens stress en waarom kun je er ziek van worden?

Dit zijn vragen die stressbiologen proberen te beantwoorden. Zij brengen in kaart wat er in de hersenen gebeurt tijdens stress. Zij onderzoeken wat stress doet met de rest van je lichaam. Stressbiologen hebben gevonden, dat stressreacties bij mensen en dieren vrijwel vergelijkbaar verlopen. Zelf heb ik onder andere aan stressreacties bij vissen gewerkt. Ik ben zelfs op dit onderwerp gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen! Ik heb daarmee zelf kunnen zien, dat stressreacties bij vissen en mensen veel overeenkomsten hebben. Ook zijn de hersenstructuren en boodschapperstofjes in de hersenen hetzelfde, van vissen tot mensen.

Door de biologie van stress te bestuderen kunnen we veel leren over stress bij onszelf. Wetenschappelijke studies hebben het gedrag in kaart gebracht, dat dieren vertonen om stress te voorkomen. Of welke strategieën ze gebruiken om met stress om te gaan. Deze observaties zijn de basis van het boek “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen”. Het boek neemt stressbiologie als uitgangspunt, verklaart vervolgens waarom zovelen van ons gestrest raken op het werk, en laat tenslotte zien wat je kunt doen om werkstress te voorkomen.

Na het lezen van “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen

 • begrijpt u wat er gebeurt in het lichaam tijdens stress
 • kent u de drie hoofdoorzaken van werkstress
 • weet u wie er meer last heeft van stress: de managers of de ondergeschikten
 • weet u hoe een stress-arme werkorganisatie gecreëerd kan worden
 • begrijpt u hoe belangrijk een goede sfeer is op de werkplek
 • heeft u inzicht in persoonlijkheidskenmerken die iemand gevoeliger of juist minder gevoelig maken voor stress
 • heeft u een checklist om efficiënt met email om te gaan (geen "technostress" meer!")
 • weet u hoe te handelen bij pesten en conflicten
 • weet u dat werkstress gedeeltelijk een maatschappelijk probleem is, niet alleen van werknemers
 • is het duidelijk hoe mensen duurzaam ingezet kunnen worden op de werkplek
 • weet u hoe u werkstress bij uw leidinggevende bespreekbaar kunt maken

Kortom, het boek geeft u alle informatie die u nodig heeft om werkstress te voorkomen. Geen slapeloze nachten meer vanwege de stress en knikkende knieën voor een gesprek met uw leidinggevende behoren tot het verleden. Ziekteverzuim kan naar beneden, wat een enorme kostenbesparing oplevert. Het boek is dan ook bedoeld voor werknemers en werkgevers en heeft tot doel om zowel de persoonlijke gezondheid van medewerkers als de financiële gezondheid van bedrijven of instellingen te vergroten. Een goede samenwerking tussen leidinggevenden en hun medewerkers is daarbij een belangrijke voorwaarde. Iedereen moet erin geloven, dat werkstress sterk verminderd kan worden. Met het boek "Hoe werkstress werkt - en wat je ertegen kunt doen" in de hand is dit eenvoudig te realiseren.

“Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen” gaat uit van een andere benadering dan alle andere boeken over stress. Het is het eerste boek dat stressbiologie, psychiatrie en praktische tips en adviezen combineert. Mocht u denken, dat stressbiologie en psychiatrie moeilijk te begrijpen zijn, dan kan ik u gerust stellen. Het boek is heel toegankelijk geschreven en is voor iedereen gemakkelijk te lezen. Het boek bevat 111 pagina’s, 32 kleurenfoto’s en drie speciale pagina’s met richtlijnen voor efficiënt emailgebruik, het tegengaan van pesten en het analyseren van je persoonlijkheid.

Dus klik nu op de bestelknop en bestel “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen”. Ga weer met plezier naar je werk! Werken doet u een groot deel van uw leven, dus zorg ervoor dat je het daarbij naar je zin hebt. Met “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen” kan het! Wacht dus niet langer en bestel!

  

Erwin van den Burg


Veel gestelde vragen

Ik heb geen biowetenschappelijke achtergrond. Is het boek voor mij geschikt?
Jazeker! We hebben de biologie versimpeld weergegeven, en alleen de informatie die u nodig heeft om te begrijpen hoe we tot de belangrijkste oorzaken van stress zijn gekomen. Veel van de biologie is illustratief en interessant om te lezen. Je hebt dus geen biologische kennis nodig om het boek te kunnen begrijpen.

Als werkgever ben ik vooral geïnteresseerd in winstgevendheid. Mijn klanten moeten tevreden zijn. Hoe helpt het boek daarbij?
Het boek stelt een organisatiestructuur voor om stress zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt productiviteit niet aangetast. Sterker nog, door een andere organisatiestructuur blijven mensen gezonder en daarmee productiever. Daarnaast geven we aan, dat één van de belangrijkste taken van de leidinggevende is om rugdekking te geven aan hun ondergeschikten. Daardoor voelen medewerkers zich vrij om te ondernemen en mee te denken met de klant.

De basis van het boek is een biologische benadering van stress. Hoe kan biologie helpen om mijn organisatie stress-arm maken?
De biologie van stress laat onder andere de diepere oorzaken van stress zien. We hebben ze in het boek beschreven. Deze diepere oorzaken zijn ook van toepassing op de werkvloer. Als je dus weet waarom mensen stress krijgen, dan kun je ook je organisatie zodanig aanpassen dat stress minder voorkomt.

Zijn de hersenen van mensen niet veel ingewikkelder dan die van dieren? Hoe kan de biologie van stress dan vertaald worden naar werkstress bij mensen?
Het klopt, dat de hersenen bij mensen ingewikkelder zijn opgebouwd dan die van dieren. Het stresssysteem staat niet op zichzelf. Het wordt aangestuurd door andere hersengebieden. Deze hersengebieden kunnen bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen goed met een bepaalde stress om kunnen gaan. Daardoor wordt het stresssysteem niet geactiveerd en krijg je dus ook geen stress. Vissen bijvoorbeeld hebben deze mogelijkheid vele malen minder. Dus: het stresssysteem bij mens en dier werkt op grofweg dezelfde manier en wordt geactiveerd door hele specifieke stressoren. Dit is zichtbaar bij alle diergroepen, inclusief de mens. De controle over het stresssysteem is bij mensen meer ontwikkeld dan bij dieren.

Ik wil als werknemer helpen om stress te verminderen binnen de organisatie. Hoe kan het boek me daarbij helpen?
Aan de ene kant beschrijft geeft het boek richtlijnen om effectief een gesprek met leidinggevenden te voeren om over stressproblemen te praten. Daardoor kun je invloed uitoefenen op de manier van werken in het bedrijf. Aan de andere kant zijn er ook dingen die jezelf kunt doen om stress te verminderen of te voorkomen. Daar geven we praktische tips voor in het boek.

Hoe kan een boek van toepassing zijn op zoveel verschillende bedrijven en persoonlijke omstandigheden?
Het boek laat zien hoe stress veroorzaakt wordt en welke omstandigheden daarbij belangrijk zijn. Het helpt u bij het zoeken naar de factoren die stress veroorzaken bij u op het werk volgens de principes die we beschreven hebben in het boek. Deze principes gelden altijd. Ga deze principes na en kijk of er een oorzaak in zit van de werkstress. Als u wilt kunnen we u daarbij helpen; neem daarvoor contact met ons op.

Geldt de biologie van werkstress ook voor stress in het algemeen?
Ja. De diepere oorzaken van stress zijn altijd terug te voeren op drie aspecten. Details zullen echter van geval tot geval verschillen, net zoals werkomstandigheden en werkstress van bedrijf tot bedrijf verschillen.