Stressbiologie en psychiatrie

Biologen hebben als sinds een eeuw een idee van wat stress precies is. Sinds het baanbrekende werk van Cannon en Selye in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw weten we, dat stress een toestand van het lichaam is, waarbij een bepaald fysiologisch of mentaal evenwicht verstoord is. Deze verstoring wordt veroorzaakt door een probleem of een bedreiging. Dit wordt de stressor genoemd. De stressreacties in het lichaam zorgen er vervolgens voor, dat het evenwicht hersteld wordt, waardoor de stress weer verdwijnt.

stress op het werk

Psychologen en psychiaters hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan onze huidge inzichten in stress, vooral waar het de mentale problemen van stress betreft. Op basis daarvan hebben zij therapieën ontwikkeld om stress onder controle te krijgen.


Biologie en psychiatrie tezamen: een onverslaanbare combinatie voor stressmanagement

Biologie en psychiatrie krijgen steeds meer raakvlakken naar mate onze kennis over neurobiologie zich uitbreidt. Dit betekent, dat biologen en psychiaters steeds beter kunnen samenwerken. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid, dat we nu beter weten hoe persoonlijkheid de gevoeligheid voor stress beïnvloedt.

Stress begrijpen is de eerste stap naar stress verminderen

We hebben gemerkt, dat veel mensen behoefte hebben aan een beter begrip over wat stress precies is en wat het doet met je lichaam. Dit helpt vervolgens om onze methoden om stress te verminderen of beheersbaar te maken te volgen. Zonder dit begrip is dit veel moeilijker. Daarom delen we op onze website en in onze producten biologische en psychiatrische kennis over stress. En daarom bieden we ook achtergrondinformatie over het menselijk lichaam en psychiatrie. Daarin kun je je kennis verder verdiepen of de informatie over stress op de website nog beter begrijpen. Het kan je helpen om stress beter te begrijpen en onder controle te krijgen.