Bepalen of je gestrest raakt door je werk

Er zijn letterlijk honderden verschillende vragenlijsten die je in kunt vullen om te zien of je werkstress hebt. Jammer genoeg zijn ze niet wetenschappelijk getest en meestal niet compleet. Maar waar kun je zelf aan zien of je werk stress veroorzaakt?

hoe weet je of je werkstress hebt?

We geven hier geen vragenlijst, maar geven punten aan waar je op kunt letten om te zien of je risico loopt om te gestrest te raken op je werk. Deze aandachtspunten komen voort uit wetenschappelijk biologisch onderzoek aan stress.

  1. Eigen kennis en kunde. Voel je je in staat om je werk uit te voeren dankzij de kennis en vaardigheden die je hebt? Als je de vraag met "ja" kunt beantwoorden ben je op je taak toegerust en wordt je niet overvraagd door te moeilijk werk. Je zult daardoor niet gestrest raken. Of misschien heb te gemakkelijk werk? Dan ligt verveling op de loer en dit kan leiden tot gebrek aan motivatie en stress.
  2. Controle. Kun je bijvoorbeeld zelf bepalen hoe hard je werkt, hoe je je werk aanpakt en wanneer je pauze neemt? Dan heb je genoeg controle over je werk. Gebrek aan controle is één van de grootste risicofactors op stress, overspannenheid en burn-out. Dit is uit tal van biologische studies gebleken.
  3. Sfeer en cultuur binnen de organisatie. Kun je met problemen bij je leidinggevenden terecht? Helpen collega's je bij een moeilijke taak? Wordt er niet gepest? Zo ja, dan is er sprake van een open bedrijfscultuur, waarin problemen bespreekbaar zijn. Dit verlaagt het risico op werkstress. Dit is gevonden in biologische en sociologische studies.

Invloed van persoonlijkheid

Iedereen is anders. Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid. Persoonlijkheid bepaalt mede hoe stressgevoelig je bent. Als je kleine, alledaagse problemen als grote obstakels ervaart, heb je een groter risico op het krijgen van stress. Hetzelfde geldt wanneer je geneigd bent om dingen negatief te interpreteren. Je ziet bijvoorbeeld een groep collega's die beginnen te lachen als je binnenkomt. Wat denk je dan? Dat ze de draak met je steken? Of dat ze gewoon plezier hebben omdat één van hen een mop heeft verteld? Ken jezelf en kijk of je negatieve emoties (angst, boosheid, wantrouwen, depressieve gedachten) van je af kunt zetten. Alleen of met professionele hulp.