Stressmanagement voor bedrijven


Uw missie: Stress in uw organisatie verminderen en daardoor productiviteit verhogen door te begrijpen wat stress is, welke invloed het heeft op uw organisatie, en wat de precieze oorzaken zijn van stress op het werk.

Wist u dat:

  • in 2018 bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten hadden?
  • de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar?
  • stress de meest voorkomende oorzaak is van ziekteverzuim?

Werkstress is dus een kostbare zaak. Maar verzuim is niet de enige reden dat werkstress tot zoveel kosten leidt. De Queens School of Business en de Gallup Organization hebben beschreven, dat gestreste mensen

  • 60% meer fouten maken,
  • 49% meer ongelukken krijgen en
  • 37% meer ziekteverzuim hebben.

De gevolgen?

  • 18% lagere productiviteit,
  • 16% lagere winstgevendheid,
  • 37% minder groei van de werkgelegenheid en
  • 65% lagere aandelenkoersen over langere tijd.


stress op het werk

Stress door concurrentie?

Veel bedrijven hebben te maken met meedogenloze concurrentie. Dit dwingt bedrijven om veel te produceren in een korte periode en nieuwe strategieën te ontwikkelen om anderen voor te blijven. Dit leidt bijna onvermijdelijk tot een hoge werkdruk en een negatieve bedrijfscultuur dat stress in de hand werkt.

Hoge druk is een van de meest voorkomende oorzaken van stress op het werk. Niet voor niets is stress in veel ontwikkelde landen de belangrijkste oorzaak van verzuim geworden.

Stress leidt tot ziekte. En ziekte leidt tot ziekteverzuim. Er is een hele reeks ziekten die direct in verband kunnen worden gebracht met stress. Dit zijn onder andere hart- en vaatziekten, verstoorde energiehuishouding, en psychische aandoeningen zoals angst, depressie en burn-out. Stress op het werk kan zelfs leiden tot de dood!

In organisaties waar stress veel voorkomt, is het verloop van medewerkers groot. Gestreste medewerkers zijn ongemotiveerde medewerkers, en zijn gaan dan ook snel op zoek naar een andere baan. Een bedrijf zal daarom tijd en geld moeten besteden aan opleiding en training van nieuwe medewerkers. Volgens het Center for American Progress kost het vervangen van een werknemer ongeveer 20% van zijn of haar jaarsalaris.


Investeer in stressmanagement

Zou het niet fantastisch zijn, als bedrijven goed kunnen presteren zonder hoge werkdruk op te leggen aan hun medewerkers? Zou het niet fijn zijn om winstgevend te zijn zonder dat medewerkers gestrest raken of een burn-out krijgen?

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het kan echt! Wij hebben een filosofie en een methode ontwikkeld om stressmanagement een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering te maken. Onze methode vertaalt wetenschappelijke kennis over stress naar een managementmodel waarbij u automatisch stress zult verminderen of zelfs voorkomen.

Minder stress betekent minder ziekteverzuim en hogere productiviteit. Het mes snijdt dus aan twee kanten: u bespaart kosten en u vergroot uw inkomsten. Daarmee blijft u de concurrentie voor, en niet door, zoals anderen doen, medewerkers tot het uiterste te dwingen en stress te veroorzaken.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op om de verschillende mogelijkheden voor stressmanagement bij uw bedrijf te bespreken. Wij helpen u graag uw missie te volbrengen!